ඉන්දීය ඒජන්ත ලේසර් යන්ත්රය, ක්වින්ඩාෙව් වරාය වෙත යොමු කරන ලෙස එම නැව් සඳහා බලා සිටීම සූදානම්.

image4
image7
image5
image8
image6
image9
image11
image10

පළ කාලය: ජනවාරි-22-2019
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!