இந்திய முகவரின் லேசர் மெஷின், குயிங்டோவில் அனுப்பும் கப்பல் காத்திருக்கிறது தயாரா.

image4
image7
image5
image8
image6
image9
image11
image10

போஸ்ட் நேரம்: ஜன-22-2019
பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!