భారతీయ ఏజెంట్ యొక్క లేజర్ మెషిన్ షిప్పింగ్ కోసం వేచి, Qingdao పోర్ట్ పంపబడును సిద్ధంగా ఉన్నారు.

image4
image7
image5
image8
image6
image9
image11
image10

పోస్ట్ చేసిన సమయం: Jan-22-2019
WhatsApp ఆన్లైన్ చాట్!